Tietosuoja

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet. Selosteen sisältö:

Rekisterin ylläpitäjä

Marko Silvasvuori

Aitolahdentie 22 A 31, 33580 Tampere

Puh. 050 353 7934

marko@markosilvasvuori.fi

Rekisterin nimi

Tietosuojarekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Kerättyjen henkilötietojen tarkoituksena on mahdollistaa yhteydenotto käyttäjään.

Rekisterin sisältö

Nimi

Yritys

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään markosilvasvuori.fi sivuston yhteydenottolomakkeella käyttäjän lähettäessä viestin.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin eikä yrityksen ulkopuolisilla henkilöillä ole pääsyä tietoihin. Poikkeuksena kuitenkin yrityksen kirjanpitäjä jolla on oikeus tietoihin kuten yrityksen laskuihin.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on kerätty. Sama oikeus on yrityksellä jota käyttäjä on edustanut yhteydenottolomakkeella yhteyttä ottaessaan.

Henkilön tai yrityksen joka haluaa tarkastaa itseään tai yritystä koskevat tiedot on lähetettävä kirjallinen tarkastuspyyntö allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Evästeet (cookies)

Sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on tekstitiedosto joka tallennetaan käyttäjän kiintolevylle. Tarkkailemme evästeiden avulla mitä sivuja käyttäjät käyttävät markosilvasvuori.fi verkkosivustollamme. Käytämme tätä dataa markkinoinnin ja sivuston parantamiseksi.

Muut oikeudet

Oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön tai yrityksen pyynnöstä voimme muuttaa, poistaa tai täydentää rekisterissä olevia tietoja joiden todetaan olevan virheellisiä tai tarpeettomia.